21.6.2021
Deniz

Datça Yarımadası’nda Deniz Turizmi Yatırımları

Datça Yarımadası’nda Deniz Turizmi Yatırımları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Datça Yarımadası’nda büyük tartışma yaratan imar revizyonu çerçevesindeki deniz turizmi yatırımlarının, ekolojik dengeye ve toplumsal hassasiyetlere duyarlı yapıldığını öne sürdü.Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ile ilgili planlamanın 2005 yılında başlatıldığını belirten bakanlık açıklamasında, “Revizyon planı bilimsel çalışmalar ışığında sürdürülmüştür. Ülkemizde kırsal alan planlamasına ışık tutacak model niteliğinde örnek bir planlama çalışması yapılmıştır” ifadesini kullandı.


İNTERNETTEN YAYINLADI
Bakanlık, Datça Yarımadası ile ilgili yaşanan tartışmalar üzerine Datça-Bozburun’daki revizyonla ilgili 492 sayfalık plan araştırma raporunu, onaylanan paftaları ve diğer ekleri internet sitesinden yayınladı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Datça-Bozburun revizyon planıyla birlikte bölgenin, “Düşük maliyetlerle ve yeni turizm anlayışıyla yüksek gelir elde edebilme olanağı sağlayan bir plana kavuştu” iddiasında bulundu. Gelen tepkilere rağmen planın bölgeye yeni avantajlar sağlayacağını öne süren bakanlık, şu görüşleri savundu: “Çevre Düzeni Planı Revizyonu için yapılan çalışmalar 10 yıllık geçmişe sahiptir. Revizyon planla bölgede geçim olanaklarının sınırlı olmasından kaynaklı yoksulluk, göçün ve mülkiyetin el değişmesini ve buna bağlı kırsal kimliğin yok olmasının önlenmesi amacıyla tarım ve tarım dışı ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi suretiyle kırsal ekonomiye canlılık kazandırılması, girişimciliğin artırılması yönelik istihdam yaratılmasını sağlamak amaçlandı.”
Günay Meclis’e taşıdı
İZMİR Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay da Datça-Bozburun’daki imar revizyonu tartışmalarını Meclis’e taşıdı. Günay Çevre Bakanı İdris Güllüce’ye “Bölgede verilmiş maden, taş ocağı ve benzeri ruhsatlar var mı?” diye sordu.
Kaynak: DenizHaber.Com