16.6.2021
Deniz

Türkiye 397 mavi bayraklı plaj ile dünya 3.'sü oldu!

Türkiye 397 mavi bayraklı plaj ile dünya 3.'sü oldu!
Mavi Bayraklı plaj ve marina sayısının her geçen yıl arttığı Türkiye’nin bu başarısı 2014 yılında da devam etti.Türkiye, 397 Mavi Bayraklı plaj ile dünya 3.'sü oldu. Türkiye'de mavi bayraklı plaj ve marina sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye'nin 2012 yılında Mavi Bayraklı plaj sayısı 355, marina 19, yat 13 iken 2013 yılında bu rakam 383 plaj, 21 marina ve 13 yat sayısına ulaştı. 2014 yılı rakamları ise 397 plaj, 22 marina ve 12 yat olarak kayıtlara geçmiş bulunuyor. Böylelikle Türkiye 2014 yılında 397 Mavi Bayraklı plaj ile 70 ülke arasında dünya 3.'sü oldu.
İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Mavi Bayrak Programı'nı uygulayan Uluslararası Çevre eğitim Vakfı (EFF) üyesi 70 ülke arasında Türkiye'nin Mavi Bayraklı Plaj alanında üçüncü sırada olmasını 'başarı' olarak nitelendirdi ve diğer ülkelere de örnek olması gerektiğini söyledi. Öztürk, "70 ülke arasında Mavi Bayraklı plaj sıralamasında ilk sırayı 573 plajlaİspanya, ikinciliği 407 plajla Yunanistan, üçüncülüğü ise 397 plajla Türkiye paylaşıyor. Türkiye, mavi bayraklı marina alanında da 22 mavi bayraklı marina ile 70 ülke arasında 7. sırada bulunuyor. Marina alanında ilk sırayı 108 marina ile İspanya, ikinciliği 103 marina ile Almanya, 3.'lüğü ise 101 marina ile Hollanda yer alıyor.
Mavi Bayrak aynı zamanda temiz deniz, güvenli çevre anlamına geldiği için yerli ve yabancı turistler tarafından daha çok tercih ediliyor. İşletmeciler de bu noktada mavi bayrak kriterlerini yerine getirerek, tesislerini uluslararası standarda kavuşturabildikleri gibi tur operatörleri de mavi bayrak ödüllü tesisleri tercih ediyorlar. Bu tür çalışmaların turizme olumlu yönde büyük katkısı olacağına inanıyorum. Türkiye'nin, mavi bayraklı plaj kategorisinde başarısını her geçen yıl artırarak sürdürmesi ise bu alanda yapılan çalışmaların başarısını göstermektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
MAVİ BAYRAK NEDİR?
Yurtdışında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen Mavi Bayrak uygulaması ile ilgili çalışmalar ülkede Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülüyor. Mavi Bayrak Ödülü plaj, marina ve yatlara bir yıl için veriliyor ve her yıl işlemler yeni baştan tekrarlanıyor. Mavi Bayrak uygulamasında plajlar için sezon süresince deniz suyunun 15 gün ara ile kontrol ediliyor olması, cankurtaran ve güvenlik olanaklarının olması, çevrenin korunmasıyla ilgili çalışmaların düzenlenmesi gibi etkenler mavi bayrak verilmesinde etkili oluyor. Marina ve yatlarda ise, deniz suyu analizi istenmiyor ancak, güvenlik ve çevrenin korunması ile ilgili ihtiyaçların sağlanması talep ediliyor. Başvurular Kasım ve Aralık aylarında TÜRÇEV'e yapılıyor. Adaylar önce ulusal, daha sonra uluslararası jüri tarafından değerlendiriliyor. Karar, Mayıs ayı başında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından açıklanıyor. Mavi Bayraklı plaj, marina ve yatların yılda bir kez denetlenmesi gerekiyor. Denetimler sırasında bir kriter eksik ise bayrak 10 gün süre ile birden fazla kriter eksik ise bayrak sezon süresince indiriliyor. Milliyet