16.6.2021
Güncel

Gerçek Turizm Elçileri, Profesyonel Turist Rehberleridir

Gerçek Turizm Elçileri, Profesyonel Turist Rehberleridir
“1000 kişilik turizm elçisi istihdam edilecek“ başlıklı haberimiz rehberlerin gündemine oturdu. TUREB Başkanı A.Zeki Apalı, Bakan Ünal'ın açıklamasını değerlendirdi. İşte turizmhaberleri.com'a özel açıklama...Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın ITB Berlin'den yaptığı "1000 kişilik turizm elçisi istihdam edilecek" açıklaması, turist rehberlerine Alan Kılavuzluğu uygulamasını çağrıştırdığı için tepki yarattı. Uygulamanın yetki, sınır ve çizgilerinin tam açıklanmaması sektörde tartışmalara neden oldu.
Biz de TUREB Başkanı A.Zeki Apalı'ya Bakan Mahir Ünal'ın turizm elçileri istihdamı ile ilgili açıklamasını nasıl değerlendirdiklerini sorduk. İşte TUREB Başkanı A.Zeki Apalı'nın turizmhaberleri.com 'a özel yanıtı:
Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal'ın Berlin ITB Fuarı'nda yapmış olduğu ve sizin de haber yaptığınız açıklamalar ile ilgili görüşümü paylaşmak isterim.
Sayın Bakan, göreve geldiği andan itibaren sektörün sorunlarına çok ciddi eğilmiş, tüm paydaşları dikkatle dinlemeye gayret göstermiş, özellikle bürokrasi kaynaklı sıkıntıların aşılması için bizzat konuların takipçisi olmuş değerli bir siyasetçidir.
2016 yılında yaşanacak sıkıntıların hafifletilmesi anlamında bir kısmını doğrudan rehberlerin üst kurumu olarak, bir kısmını ise tüm turizm sektörü paydaşları olarak dile getirdiğimiz bazı hususları aşağıda yazacağım. Sayın Bakanın "1000 Turizm Elçisi istihdam edilecek" açıklamasının elbette detaylarını henüz bilmiyorum ama benim anladığım rehberler içinden bizim önerdiğimize yakın bir formüle benzediğidir.
REHBERLER ÜLKEMİZİN TANITIM ELÇİLERİDİR
Sayın Bakan ve Başbakanımıza ilettiğimiz birçok öneriden biri "Rehberler Ülkemizin Tanıtım Elçileridir. İç ve dış turizmde daha aktif görev yapmaları sağlanmalıdır. Dış turizmin tanıtım ayağında, önemli uluslararası fuarlarda görev verilmesi halinde en donanımlı, en yetkin rehberlerimizle yer almak isteriz. Bunu harcırah, ek gelir vb maksatlarla talep etmeyip, özellikle bu zor süreçte ülkemiz turizminin gelişimi için elimizi hep birlikte taşın altına koymak, sorumluluk üstlenmek gayesinde olduğumuzun bilinmesi için dile getirmekteyiz." diye yazmıştık.
YEREL YÖNETİMLERİN GEZİLERİNE KOKARTLI REHBER...
İç turizm faaliyetlerinde de doğrudan halkımızın turizm anlayışındaki gelişmelere ve de kamunun (okullar, belediyeler gibi) sosyal-kültürel etkinliklerine bağlı olarak ciddi artışlar olacağını öngörmekteyiz. Yine Sayın Bakanımıza sunduğumuz önerilerden biri de sosyal-kültürel etkinlikler anlamında sürekli geziler düzenleyen yerel idarelere "Ruhsatname Sahibi Rehberler" istihdam edilmesinin sağlanmasıydı. Hem programların uygulanması hem de koordinasyon anlamında herkese olumlu katkı sağlayacağını ilettik. Kamu eliyle düzenlenen gezilerde her ne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'nın düzenleyici genelgeleri var ise de bunların yeterince sıkı denetlenmediği, bu sebeple niteliksiz araçların kullanılması sonucu can kayıplarının yaşandığı kazalar olduğu; gruplara belgeli rehber verilmemesi sonucu yalan yanlış, hurafelere dayalı bilgiler aktarıldığı bilinen gerçeklerdir.
KAÇAK REHBERLİK BÜYÜK SORUN...
Hatta, Konya'ya bir görev için gittiğimde başka şehirlerden gelen bazı belediyelerce organize edilen gruplarda yerelden "Sahte/Belgesiz veya Kaçak Rehber" dediğimiz kişilerin çok düşük ücretlerle görevlendirildiğini, bu kişilerin bilgisiz oldukları ve Hz. Mevlana hakkında cahilce konuştukları, düşük ücretlerini tamamlamak için de yemek konusunda malzeme kalitesi ve standartları olmayan anlaşmalı yerlere götürerek para kazandıklarını bizzat yerel yöneticiler tespit etmiş ve tarafımıza aktarmışlardı. Buna benzer örneklerden yola çıkarak "mevcut genelgelerin sıkı sıkı takip edilmesi, iç turizmin sağlıklı gelişmesi, ehil kişilerin görev yapmalarının sağlanması, kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve birçok nedenden dolayı gereklidir" demiştik. Sayın Bakanımızın açıklamasını bu önerilerin dış turizm odaklı düzenlenmesi planlanıyor gibi değerlendirdik ilk başta. Tabii ki detayları öğrenince daha net bir şeyler söylemek mümkün olabilir.
ALAN KILAVUZLARI UYGULAMASI BENZERLİĞİ...
Rehber kamuoyunun bu açıklamaya tepkiyle yaklaşmasını ise hali hazırda "Turizm Gönüllüleri-Alan Kılavuzları" gibi yasal olarak rehberlik yapma yetkisi olmadığı halde belgeli rehberlerin yetki alanına girerek çalışanlara, tam olarak gerçek alanlarına çekilmeyen "Turizm Gönüllüleri-Alan Kılavuzları" gibi adlandırılan bu gruplara ilave yeni birim getirileceği kaygısından kaynaklandığı şeklinde yorumlamak gerekir.
İşverene bağlı çalışan rehberler ile kendi nam ve hesaplarına çalışan rehberlerin SGK primlerinin belli bir süre devlet tarafından ödenmesi veya faizsiz ötelenmesi, tüm turizm sektörü paydaşları ile birlikte ortak dile getirdiğimiz bir konu idi. Sayın Bakan bu konuda da çalışmaların devam ettiğini belirtmişlerdir.
Ayrıca, hükümet programında yer alan sıfır faizli teşvik kredileri kapsamına rehberlerin de alınması talebimiz olmuştu. Bu konuda da teknik çalışmalar için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna yönlendirilerek girişimlerde bulunmuştuk.
Sayın Bakanımızın ülkemizin uzun vadeli turizm stratejilerinde "Geleneksel Türk Misafirperverliği ancak gelen konuklara dokunmakla başlar; bunu da en iyi rehberler yapar" ifadesinden yola çıkarak konu ile ilgili yapılacak detaylı açıklamalarda bunları takip edeceğimizi belirtmek isterim. Kaynak: turizmhaberleri.com
Kamuoyuna saygılarımla,