18.1.2021
Güncel

Trakya Sağlık Turizmi Çalıştayı Yapıldı

Trakya Sağlık Turizmi Çalıştayı Yapıldı
Trakya Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde kamu, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla Trakya Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenlendi. Çorlu’da düzenlenen çalıştayda Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Mustafa Dönmez, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Cengiz Becerir, Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Emrah Erten, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, üç ilde bulunan özel hastane temsilcileri de hazır bulundu. Çalıştay, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Mustafa Dönmez’in açılış konuşması ile başladı. Mustafa Dönmez, bölgede sağlık turizminin geliştirilmesindeki ilk adımın sektörün tüm temsilcilerinin içinde yer alacağı bir platformun kurulması gerektiğine vurgu yaptı. 2952017zdNKCRS3lOyzC2aU Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: "Bölgede kamu-özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla yapmış olduğumuz çalışmaların sonucu olarak 2013-2023 Trakya Bölge Planı’nı hazırladık. Bölgemizin hangi alanlarda güçlü olduğu, hangi alanlarda geliştirilebileceği gibi konuları tespit ettiğimiz Bölge Planımız çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz Trakya Turizm Master Planı’nda bölgemizdeki turizm çeşitliliğinin artırılması, turizm faaliyetlerinin dört mevsime yayılması amacıyla çalışmalar yapılmasının yararlı olacağı belirtilmişti. Bu kapsamda öne çıkan alanlardan biri de sağlık turizmi çalışmaları." 295201740qMu75aIDupHOP0 Açılış konuşmalarının ardından Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Han Ergüven’in moderatörlüğünde sağlık turizmi konulu bir panel gerçekleşti. Dünya Göz Hastanesi Bölge Müdürü Gökhan Ösme, Memorial Sağlık Grubu Uluslararası Pazarlama Direktörü Fatih Badem, TÜRSAB Sağlık Komitesi Başkan Yardımcısı Emre Afanyalı’nın panelist olarak yer aldığı bölümde panelistler sektörle ilgili tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Çalıştayın ikinci bölümü yuvarlak masa toplantısı şeklinde devam etti. Sağlık turizmine yönelik olarak bölgenin avantajları ve dezavantajları, sağlık turizminde hedef ülkelerin hangileri olabileceği, kamu ve özel sektör işbirliğiyle neler yapılabileceği gibi konuların tartışıldığı bölümde öne çıkan görüşler şunlar oldu: 1) Bölgede sağlık turizminin geliştirilmesi hususunda ortak hareket etmek önemlidir. 2) Sektörün tüm paydaşlarının içinde olduğu bir platform/dernek kurulmalıdır. 3) Trakya Bölgesi için Balkan ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Körfez ülkeleri hedef ülke olabilir. 4) Kamu hastanelerinin mevzuat sorunları giderilmelidir. 5) Bölgede sağlık turizmi konusunda nitelikli personel ihtiyacı giderilmelidir. 6) Hedef ülkelerin sektörle ilgili durumları analiz edilmelidir. 7) Bölgenin sektörle ilgili tanıtım ve ulaşım konularındaki eksiklikler giderilmelidir. 8) Hedef pazarlara/ülkelere irtibat ofislerinin kurulması gerekir.