16.6.2021
Kültür ve Sanat

Kültür mirasını koruma rehberi

Kültür mirasını koruma rehberi
Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KÜMİD)tarafından ''Kültür Mirasını Koruma El Kitapları'' Türkçeye çevrildi. UNESCO işbirliği ile gerçekleşen çeviri kitapları müze uzmanları, güvenlik görevlileri, koleksiyonerler ve ilgili diğer tüm kişi ve kurumlar için temel ilkeleri içeriyor.10. yılını kutlayan KÜMİD,  UNESCO’nun “Kültür Mirasını Koruma El kitaplarını’’ kendi imkânlarıyla çevirilerini yaptı. Basım ve dağıtımını da ücretsiz olarak üstlenen dernek UNESCO’dan logo kullanım haklarının da iznini aldı. KÜMİD, UNESCO Genel Merkezi ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun Türkçe ortak yayını olan altı el kitabı; müzelerde güvenlik, dinî mirasın güvenliğinin sağlanması, müzeler için afet risk yönetimi, koleksiyonların belgelenmesi, yazma eserler ile depodaki koleksiyonların bakımı ve elleçlenmesi gibi altı farklı konuyu içeriyor.
Dernek bu ilkelerin benimsenip uygulanmasının, koruma ve onarım faaliyetlerinden daha az maliyetli ve daha etkili olduğunu düşünüyor. Dernekten şu açıklama yapıldı; "10 yıl önce günümüzde sayısı 34 kişiye ulaşan dostlarla birlikte Kültürel Mirasın Dostları Derneği’ni (KÜMİD) kurduk. KÜMİD’in kuruluşu; barış döneminde, olası riskler ile silahlı çatışmalar öncesinde, sırasında ve sonrasında ülkemizdeki ve yurt dışındaki kültür mirasını korumak amacıyla çıktığımız uzun yolun ilk adımıydı. 10 yıl içinde yürüttüğümüz her proje, katıldığımız veya düzenlediğimiz her etkinlik bu uzun yolda attığımız birer adımdı. Bu adımlarla, kültür mirasını koruma ve onarım alanında kaynak yaratma ve farkındalık oluşturma çalışmalarına odaklandık. Her adımımızda bize destek olan ve birlikte adım attığımız tüm uzmanlara, kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunarız.’’ (Haber: ÖMER ERBİL -omer.erbil@radikal.com.tr  Radikal)