16.6.2021
Röportaj

Gümüş kenti GÜMÜŞHANE ve turizm değerleri!

Gümüş kenti GÜMÜŞHANE ve turizm değerleri!
Gümüşhane, Gümüş ve Farsça hane=khane kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Şehir ismini yakınlarındaki gümüş madenlerinden almıştır. Bizans döneminde şehrin bulunduğu bölge Haldiya (Chaldia) isimleri ile bilinmektedir. 1850'lerde Helen Revivalizmi'nin bölgede de etkinleşmesi ile birlikte eğitimli Rumlar tarafından şehre Yunanca, Gümüş kenti anlamına gelen Argyropolis denmeye başlanmıştır. Eski bir yerleşim yeri olan Gümüşhane’yi şehrin İl Kültür ve Turizm Müdürü Temel Yalçın’a sorduk….
Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Temel Yalçın
Turizm Report: Gümüşhane’nin turizm değerleri hakkında bilgilendirmelerde bulunabilir misiniz?
Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Temel Yalçın: ilimiz bir açık hava müzesi gibidir. Yapılan araştırmalarda elde edilen buluntular ancak M.Ö 3000 ile 2000 arasında tarihlenen ilk tunç çağının aydınlatılmasına yardımcı olmaktadır. İlimiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle tarihsel olaylar karşısında geçiş bölgesi olmuştur.
Santa Harabeleri
İlimiz zengin maden yataklarına sahip olduğundan tarih boyunca değişik devletlere ev sahipliği yapmıştır. Dolayısıyla ilimiz tarihi eserler konusunda ziyadesiyle zengin olup, 350’nin üzerinde tescilli eser bulunmaktadır. İlimizi gezerken minare ve çan kulesini yan yana görecek ve günümüzde tam anlamıyla başaramadığımız medeniyetler ittifakının asırlar önce bu topraklarda başarıldığını göreceksiniz.
Karaca Mağarası
İlimiz son yıllarda rağbet gören yayla turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. (Kadırga, Kazıkbeli, Güvende, Cemiboğazı vs.) yaylaları bunlara örnektir. İlimiz mağara turizmi açısından Türkiye genelinde tanınan ve ilimizin turizm lokomotifi olan Karaca Mağarası bulunmaktadır. Tarihle günümüzü buluşturan antik kentlerimiz, dünyada tek olan kaynağından dökülerek şelale olma özelliğine sahip tomara şelalemiz, kaya içerisine el işçiliği ile nakış örer gibi işlenen Çakırkaya Kilisesi vs.
Turizm Report: Gümüşhane’ye gelen yerli ve yabancı turist sayısı nedir?
Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Temel Yalçın:
İlimize her yıl artarak devam eden yerli ve yabancı turist talebi vardır. 2006 yılında ziyarete gelen yabancı sayısı sadece 5 iken, bu sayı 2007 yılında 5867’ye ulaşmıştır. Yerli turist sayımızda bu paralelde artış göstermektedir. 2006 yılında 62221 iken, bu sayı 2013 yılında 105367 olmuştur. İlimize gelen ziyaretçiler genel olarak Haziran ayından başlayarak Eylül ayının sonuna kadar yoğun olarak ziyaret etmektedirler.
İlimizde son beş yılda ziyarete gelen turist sayısındaki artışa paralel olarak, otel sayısında artışa, tarihi Gümüşhane evlerinin restore edilerek misafirlerin hizmetine sunulması vs. kısacası sosyo ekonomik anlamda ilimizin gelişimine katkıda bulunmuştur.
Turizm Report: Turizmin gelişmesi için yapılan çalışmalar nelerdir?
Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Temel Yalçın:
Turizmin gelişmesi için Merkez Süleymaniye Mahallesi’nde Kış Sporları Merkezi çalışmamız devam etmekte olup, bununla beraber yine Merkez Süleymaniye Mahallesi’ nde  4 ve Şiran ilçemizde Çakırkaya Kilisesi ile birlikte toplam 5 kilisenin rolöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini yaptırdık.
Ülkenin kalkınmasında son derece etkili olan turizm ve kültür yüzyılımızın en özgün sektörü ve endüstrisidir. Gümüşhane ilimiz zengin tarihi, muhteşem tabiatı, kültür potansiyeli ile gezilip görülmeye değer bir kenttir. Büyük kentlere yakın olması nedeniyle ulaşımı kolaydır. Valiliğimiz ve belediyemizin kalkınma ajansı ve STK’lar ile ortak tanıtım faaliyetlerinin süreklilik kazandırılarak tanıtımına devam etmektedir.
Tomara Şelalesi
Bundan dolayı turizmi iyi anlayan ve tartışan toplumların dünyayla buluşacağından hiçbir teredütün bulunmaması gerekmektedir. Gümüşhane ilimiz güçlü bir mazisi olmakla beraber konumu gereği geleceği de güçlü bir şehirdir. Diğer yandan ilimizin Anadolu’nun en kadim şahirlerinden birisi olduğunun en önemli sembolleri : Santa Harabeleri, Merkez Süleymaniye Mahallesi, Krom Antik Kenti ve Sadak Antik Kentidir.
Röportaj: Oktay Öztürk
Turizm Report