21.6.2021
Röportaj

TÜROB Başkanı Timur Bayındır: “Turizmin durumunu son dakika satışları belirleyecek!”

TÜROB Başkanı Timur Bayındır: “Turizmin durumunu son dakika satışları belirleyecek!”
Turizm Report olarak turizminnabzını tutmaya devam ediyoruz. Turizmin içinde bulunduğu durumu daha iyi anlamak ve anlatmak maksadıyla Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır ile bir röportaj gerçekleştirdik.
 
İşte o röportaj…
             
Turizm Report: Türkiye turizminin içinde bulunduğu durumun otelciler üzerindeki etkileri ile alakalı bir değerlendirme yapabilir misiniz?
TÜROB Başkanı Timur Bayındır: Ülkemizde meydana gelen terörist saldırıların Avrupalı turistler için önemli güvenlik algısı ve endişesi oluşturuyor. Avrupa’dan Türkiye’ye talebin ancak güvenlik konusunda toplumda bir kanaat oluştuktan belli bir süre sonra artmaya başlayacağını öngörüyoruz.

Avrupa’dan, özellikle de en büyük turizm pazarımız Almanya’dan bu yıl daha çok son dakika satışlarının sonucu belirleyeceği görüşü ağırlık kazanıyor. Bu yıl sektördeki daralmayı bir nebze azaltmak için oteller tarafından konaklama fiyatlarında önemli oranda indirimler yapılıyor. Bu nedenle sayısal doluluklar sağlansa dahi gelir kaleminde çok önemli kayıpların yaşanacağı bir yıl olarak kayıtlara geçecek.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, mevcut durumda yaşanan endişeler ve ülkeler arası siyasi fikir ayrılıkları dikkate alınarak 2016 yılında, Ortadoğu ve İran pazarlarında artış, başta Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya olmak üzere özellikle AB ülkelerinden Türkiye’ye gelecek turist sayısında önemli oranda düşüş bekleniyor.

Turizm Report: Önümüzdeki süreçte otelcileri nasıl bir dönem bekliyor? Tavsiye ve önerileriniz nelerdir?
TÜROB Başkanı Timur Bayındır: Yaşanan gelişmelerden endişe duymakla beraber, TÜROB olarak bir kriz algısı içerisinde bulunmadığımızı özellikle belirtmek isteriz. Bu olumsuz gelişmeler karşısında, sektörümüzü ve istihdamı koruyup, rekabet koşulları çerçevesinde mücadele edilmesini sağlayacak gerekli tedbirlerin de ivedi olarak alınması gerektiğinin altını çizmek isteriz. Temel dileğimiz, bu sürecin en az zarar ile atlatılarak, gelişmelerin fırsata dönüştürülmesi yönünde kararlı adımlar atılmasıdır.
TÜROB olarak, içinden geçtiğimiz dönemi, henüz gerçekleştirememiş olduğumuz reformları tamamlamamız için çok kıymetli bir fırsat penceresi olarak görüyoruz.

Bu dönemde sektörümüzün sürdürülebilirliğine, çalışma hayatında başta esnek çalışma modelleri olmak üzere beklenen düzenlemelerin hayata geçirilmesine, yatırımların devamlılığı ve verimli kullanımını teşvik edecek şekilde düzenlemelerin kararlılıkla hayata geçirilmesine ihtiyaç duyuyoruz.

Beklenen reformlar ile, 2023 hedefimiz olan, 50 milyon turist 50 milyar dolar turizm gelirine ulaşılmasının yanında, İstanbul-Antalya-Muğla üçgenine sıkışmış Türkiye turizminin, Anadolu’ya yani tüm ülkeye yaygınlaştırılması sağlanacak,  sektörün yapısal dönüşümüne duyulan ihtiyaç karşılanacaktır.

Öncelikle; turizm yatırımlarının Anadolu illerimizde yaygınlaştırılması için yatırımcıları cesaretlendirici ve son derece cazip teşvik sistemi getirilmesi,  işletmelerin verimli kullanımını sağlayacak; bunun yanı sıra, sektörde öngörülebilirlik ve kamu maliyesinde de sürdürülebilirliğe katkıda bulunacaktır.

Kontrolsüz olarak süren otel yatırımlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sektör Örgütlerinin katılımında oluşturulacak, “Yatırım İzleme Kurulu” gözetiminde, arz/talep dengesi dikkate alarak planlanması sonrasında verilecek izinlere göre, yönlendirilmesi için çalışma başlatılması sürdürülebilir turizm açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu günün değişen koşulları dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli.

Çok sıkı bir tanıtım, PR ve yeniden bir imaj propagandası lazım…

Türkiye ve İstanbul hakkında iyi bir imaj oluşturmuştuk, onu yeniden canlandırmamız lazım. Avrupa’ya yeniden çok önem vermeliyiz. Eğer turizmi geliştirmek istiyorsak eski müşterilerimizi hiç kaybetmeden elimizde tutup, buna yeni  ilaveler yapmalıyız. Avrupa’da iyi bir tanıtımla kaybın bir kısmı hiç olmazsa oradan toparlanabilir. Yeni pazarlar araştırırken, mevcut pazarlarımızı güçlendirmek lazım. Mevcut pazarlarımızı güçlendirip yeni pazarları da ilave etmek lazım. Tabii bunları yaparken konaklama sektörüne hükümet tarafından bazı kolaylıklar sağlanmalı. Eğer bir takım düzelmelerle sağlam bir tanıtım ve PR çalışması yapılmazsa 2016 çok daha zor olabilir.

Turizm Report: TÜROB olarak turizmin daha iyi yerlere gelmesi ve otelcilerin kriz durumlarından kötü etkilenmemesi için yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
TÜROB Başkanı Timur Bayındır: Hükümet art arda destek paketleri açıklıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun geçen ay açıkladığı Turizm Acil Eylem Planı’nın ardından turizm sektörüne yönelik olarak kredi yapılandırma desteğini düzenleyen yönetmelik açıklandı. Geçen hafta da ‘Turizm Sektörü İstihdam Destek Paketi’ açıklandı. Bunlar sektörümüz adına olumlu adımlar. Ancak sektör olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bir takım teşviklerin getirilmesi sevindirici. Hükümetin turizme olan inancını gösteriyor. Ama yeterli değil.

Biz konaklama sektörü olarak SGK primlerinin ertelenmesini bekliyorduk. Konaklama sektöründe istihdamın devam etmesi ve çalışma hayatının olumsuz etkilenmemesi için; işletmelerin tahakkuk eden SGK ve muhtasar ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve  Maliye Bakanlığı ile mutabakata varılarak 18 ay süre ile faizsiz olarak ertelenmeli. Fedakarlığın paylaşılması açışından 2017 yılı sonuna kadar Sosyal Sigorta Primlerinin yüzde 50’sinin Merkezi Bütçe veya İŞKUR tarafından karşılanması elzemdir. Konaklama sektörü işgörenlerine ilişkin olarak esnek çalışma modeli en kısa süre içerisinde hayata geçirilmeli. ‘Asgari İşçilik’ konusunda yasal olarak düzenleme olmamasına karşın, Konaklama Sektörü nezdinde Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen denetimler sona erdirilmeli.

Öte yandan biz de sıkıntıları bir nebze olsun aşabilmek için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) olarak büyük küçük demeden tüm turizm pazarlarında tanıtım faaliyetlerimizi sürürüyoruz. Bir yandan mevcut büyük pazarlardaki düşüşü önlemeye çalışıyoruz, bir yandan da daha küçük çaplı pazarların büyütülmesi için seferber olmuş durumdayız. Son olarak Güney Amerika, Güney Afrika, Azerbaycan fuarlarına katıldık. Ayrıca yabancı turizmci heyetlerini THY ile işbirliği içinde Türkiye’de tanıtım amaçlı ağırlama faaliyetlerimizi de hızlandırdık.

Röportaj: Oktay Öztürk
Turizm Report