21.6.2021
Röportaj

TÜRSAB Başkanı Başaran ULUSOY: “Turizmcileri zorlu bir süreç bekliyor!”

TÜRSAB Başkanı Başaran ULUSOY: “Turizmcileri zorlu bir süreç bekliyor!”
Türkiye turizmi zor günler geçiriyor. Turizmciler endişeli, her kulaktan bir ses çıkıyor, panik ve korku havası hakim… Hükümet eylem planları açıklıyor, bu planlar beklentilere ne kadar yanıt veriyor? Turizmin içinde bulunduğu durumu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) Başkanı Başaran ULUSOY’a sorduk…
 
Turizm Report: Türkiye turizminin içinde bulunduğu durumla alakalı çok faklı söylentiler söz konusu. Turizmin en önemli kuruluşlarından biri olan TÜRSAB başkanı olarak durum ve gidişatla alakalı bir değerlendirme yapabilir misiniz?
 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran ULUSOY: Terör maalesef günümüzde dünyada en önemli sorunlardan biri durumunda bulunuyor. Üstelik Avrupa’da gerçekleşen son saldırılar da bir kez daha gösterdi ki terör, bölgesel olmanın çok ötesinde uluslararası bir mahiyet kazanmış durumda. Artık dünyanın her yerinde bu tarz olaylar gerçekleşebiliyor.
Türkiye özelinde ele aldığımızda son dönemde yaşanan terör olayları ve bölgesel sorunların Türk turizmi üzerine olumsuz etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de zaman zaman karşılaştığı terör saldırıları, toplumsal güveni tahrip etmeyi, kamuoyunu tedirgin ederek sosyal hayatın olağan akışına sekte vurmayı amaçlayan menfur olaylardır. Terör olaylarının amaçladığı etkiyi yaratmasının önüne geçmenin en doğru yolu, hiçbir terör örgütüne ve onun yaratmak istediği ortama mahkûm olmamaktır. Nitekim dünya genelinde son dönemde bu anlamda ciddi bir bilinç oluşmuş durumda. Artık insanlar bu tip terör saldırılarının kendilerini mahkûm ettiği duruma boyun eğmekten ziyade terörün karşısında dayanışma ruhunu sergilemeyi tercih ediyorlar. Bu bağlamda turizm sektörü de çok önemli bir misyon üstlenmektedir. Turizm; ekonomik bir aktivite olmanın çok ötesinde anlam taşıyan, farklı inanç ve düşünce gruplarının birbirini daha yakından tanımasını sağlayan ve barış iklimini yeşerten bir sektördür. Bu bağlamda turizmin gelişimini sağlamak için resmi, özel tüm kurumlarımızla el ele çaba sarf etmemiz gerekmektedir.
Turizm Report: Önümüzdeki süreçte turizmcileri nasıl bir dönem bekliyor? Tavsiye ve önerileriniz nelerdir?
 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran ULUSOY: Turizmcileri zorlu bir süreç bekliyor. Sadece turizm sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların değil, aynı zamanda hükümetimizin de bu zorlu sürecin farkında olması ve proaktif bir tavır sergilemesi bizlerin umudunu arttıran bir durum.
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan “Turizm Acil Eylem Planı” zorlu bir süreçten geçen turizm sektörüne devletimizin verdiği önemin bir göstergesi oldu. Turizm Acil Eylem Planı sonrasında da önemli adımlar atıldı. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal havayolu ile turist getiren seyahat acentalarına sağlanacak yakıt desteğinin Eylül ayı sonuna kadar uzatılacağını açıkladı. Turizm sektörünün kredi borçlarına BDDK kanalı ile yeniden yapılandırma olanağı ve turizm istihdamına destek paketleri açıklandı. Ancak açıklanan desteklerin özellikle küçük ve orta ölçekli seyahat acentaları ve işletmelerini bu zorlu süreci ayakta geçirebilmesi noktasında eksik kaldığını da açık bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Bu konudaki taleplerimizi de Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza iletmiş durumdayız. Devletimizin turizm sektörüne pozitif yaklaşımının sürmesini ve desteğin devam etmesini umuyoruz.
Türk turizmcisi esas itibariyle kriz doktoru denilebilecek bir tecrübe ve birikime sahip. 1. Körfez Savaşı’ndan Kuş Gribi’ne kadar çok sayıda krizden çıkabilme başarısı göstermiş turizm sektörünün sahip olduğu tecrübe, bu süreci olabildiğince az hasarla atlatmamıza olanak sağlayacaktır. Benim önerim bu zorlu süreçte ihtiyatlı bir yaklaşım sergilenmesidir. Seyahat acentalarımızın müşteri portföylerini olabildiğince çeşitlendirmesi, farklı pazar ve segmentlerde faaliyet göstermesi risklerin azaltılması açısından önem taşıyacaktır.
Turizm Report: TÜRSAB olarak turizmin daha iyi yerlere gelmesi için yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran ULUSOY: Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün 2014 verilerine göre, Türkiye,  uluslararası turist gelişleri itibarıyla dünyada 6’ıncı, turizm gelirleri itibarıyla 12’inci sırada yer aldı. Türkiye’nin Turizm sektöründe bu noktaya gelmesinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Kurumumuz ve sektörün diğer özel kamu kurum ve kuruluşları üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmiştir. Gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda ülkenin tanıtım ve pazarlaması en üst düzeyde yapılmaktadır. Uluslararası turizm fuarlarına katılım göstererek Türkiye’nin turizm potansiyelini yabancı ülkelerde tanıtan TÜRSAB, gerçekleştirdiği Travel Turkey Fuarı ile de uluslararası turizm camiasının dikkatini Türkiye’ye çekmektedir. Kamu-özel sektör işbirliğinin son derece önemli bir seviyede geliştiği günümüzde TÜRSAB; ülkenin sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi ve turistik imkânların muhafaza edilip, tanıtılması ve yaşatılmasında üzerine düşen tüm görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır.
Tüm bunların yanında TÜRSAB, üyelerinin beklenti ve taleplerini Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde dile getirerek eksikliklerin tamamlanması ve sorunlara çözüm bulunması noktasında çalışma ve gayretlerini sürdürmektedir.

Röportaj: Oktay Öztürk
Turizm Report