21.6.2021
Tarih

Tarih ve Doğanın Eşsiz Buluşması Pamukkale - HİERAPOLİS

Tarih ve Doğanın Eşsiz Buluşması Pamukkale - HİERAPOLİS
Kuruluşu hakkındaki bilgiler oldukça kısıtlı olan Hierapolis antik kenti, Denizli ili sınırları içerisinde Pamukkale yakınlarında yer alır.
Birçok efsaneye konu olan kent, arkeoloji literatüründe “Kutsal Kent” olarak adlandırılır. Bu durum kentte bilinen çok sayıda tapınak ve diğer kutsal yapıların varlığından kaynaklanır.
Kuruluşu hakkındaki bilgiler kısıtlı olsa da kentin M.Ö. 190 yılında Bergama kralı II. Eumenes tarafından kurulduğu, ismini ise Bergama’nın kurucusu olan Telephos’un karısı Hiera’dan aldığı bilinir.

Kent, en görkemli dönemini M.Ö. 2. Yüzyılda Roma egemenliğine girdiğinde yaşamıştır. Ancak M.S. 60 yılında yaşanan depremde kentin büyük bölümü yerle bir olmuştur. Depremler sonrası kent tekrar yapılandırılmış, Roma Dönemi sonrasında M.S. 395 yılında Bizans’ın egemenliğine girmiş ve bu dönemde de önemini korumuştur. Bizans Dönemi’nde Hıristiyanlığın piskoposluk merkezi olmuştur. Kentin Hıristiyanlığın merkezi haline gelmesinde M.S. 80 yılında Hz. İsa’nın havarilerinden olan Aziz Philip’in Romalılar tarafından bu kentte öldürülmesi etkili olmuştur.
Kent, 1210 yılında Selçukluların eline geçmişse de yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkan kalıntıların büyük bir kısmı Roma ve Bizans dönemlerine aittir. Yalnızca gymnasium ve tiyatronun Helenistik Dönem’e ait olduğu bilinir.

Hierapolis antik kenti bugün Nekropol alanı, Roma Hamamı, tiyatrosu, agorası, Frontinus Caddesi, Bizans Kapısı, Apollon Kutsal Alanı, surları, su kanalları, Aziz PhilippiMartyrion’u ve köprüsü, katedrali ve kilisesi ile oldukça görkemli bir şekilde bizleri karşılar.
Günümüzden binlerce yıl öncesinde şifalı suyun çevresinde oluşturulan bir inanç merkezi olan Hierapolis tarihi boyunca birçok efsaneye konu olmuştur. Nypmheler’in (su perileri) suya kazandırdıkları şifa inancıyla insanlar kente büyük ilgi göstermişlerdir. Hierapolis antik kentiyle iç içe olan Pamukkale Travertenleri eski çağlardan bu yana insanların ilgisini çekmiştir.

Çökeltilmiş bir tortul kayaç olan travertenler görsel güzelliğinin yanı sıra bilimsel olarak kanıtlanmış şifa kaynağı olmasıyla da Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Bu bölgede farklı sıcaklık aralıklarında 17 adet sıcak su kaynağı bulunmaktadır.
Anadolu’nun en önemli antik kentlerinden olan Hierapolis ve eşsiz bir doğa harikası olan Pamukkale Travertenleri’nin bir arada oluşu bu bölgenin 9 Aralık 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne hem doğal hem de kültürel miras olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Bu anlamda dünyada yalnızca 27 adet bulunan ikili mirastan biri olması yönüyle de önem taşır.

Hierapolis antik kenti ile iç içe olan Pamukkale Travertenleri Denizli il merkezine yaklaşık 20 km. uzaklıkta, tarih ve doğanın büyüleyici buluşmasını sunuyor bizlere. Denizli’ye yolunuz düşerse yüzyıllardır insanları kendine hayran bırakan, bugün de ülkemizin en önemli turizm merkezi olan Hierapolis antik kentine ve eşsiz bir doğa harikası olan Pamukkale Travertenleri’ne uğramadan geçmeyin…

damla_bayazitt@hotmail.com